هجمه های فرهنگی تاریخ و تمدن را ایران نشانه گرفته است

09:40, 2019 ژانویه 13

61 0

هجمه های فرهنگی تاریخ و تمدن را ایران نشانه گرفته است

افزود: در برهه حساس کنونی وظیفه خانواده ها ، مربیان و مدرسان سنگین تر است و باید با مدیریت مناسب و تلاش بی وقفه نسل جوان را از این هجمه ها در امان نگه دارند.

وی بااشاره به اینکه مربیان تربیتی اصلی ترین میراث فرهنگی کشور هستند اظهارداشت: مربیان تربیت کننده نسل آینده هستند و در واقع آینده فرهنگی و علمی کشور را رقم خواهند زد.

عاملی بیان کرد: همچنین معلمان و مادران میراث های فرهنگی کشور هستند و آینده کشور به آن ها وابسته است و در صورت تربیت فرزند صالح و عالم یک نسل به آنها مدیون می شود.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: تربیت در دوران کودکی و جوانی کارساز است و باید مادران در وهله اول و مربیان تربیتی در دوره دبستان اصول زندگی دینی و متناسب با فرهنگ بومی را به فرزندان آموزش دهند.

وی بیان کرد: مادری که برای سرگرمی فرزندش گوشی و تبلت در اختیار وی می گذارد مرتکب خطایی می شود که از عواقب آن آگاه نیست.

وی گفت: کودکان علاوه بر آسیب دیدن چشم ، دچار عواقب فرهنگی و آموزشی می شوند که در آینده نجات آن سخت می شود.

امام جمعه اردبیل با تاکید بر استخراج قصه ها و آموزه های دینی از بین روایات افزود: باید با این راهکارها و استفاده از زبان قصه به صورت علمی و عملی با هجمه فرهنگی دشمنان مقابله کرد.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...