همشهری: جایگاه های سوخت می سوزند و می سازند

12:02, 2018 مارس 11

6 0

در این مطلب که با قلم میثم مالمیر نوشته شده با اشاره به درخواست جایگاه داران از استاندار، مشکلاتی چون موانع اداری برای احداث جایگاه در محور قزوین-رشت، تاخیر در پرداخت از سامانه شاپرک، نبود بنزین سوپر کافی و ایمنی برای حمل پول و عدم همکاری مردم هنگام گازرسانی CNG را از مواردی اعلام کرده که موجب شده است تا جایگاه داران به استاندار مراجعه کنند.

خبرنگار همشهری در این زمینه گفت و گویی هم با رضا یعقوبی رییس هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه داران سوخت استان داشته و وی با اشاره به اشتغال پنج هزار و 200نفر در جایگاه ها، از کمبود جایگاه بنزین در محور قزوین-رشت و مشکل حمل پول و عدم همکاری سامانه شاپرک گله کرده است.

'صدهزار هکتار شوره زار ' عنوان مطلب دیگری از همشهری است که در آن به نقل از رییس مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین نوشته است اگر تهدیدات را جدی نگیریم در آینده تولیدات کشاورزی استان به شدت کاهش خواهد یافت.

سنت شکنی مکتب نگارگری، برگزاری نمایشگاه بهاره و مجوز برای نیروگاه های خورشیدی از دیگر عناوین شماره جدید همشهری است.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...