واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی تعیین تکلیف شدند

10:36, 2019 ژانویه 13

58 0

واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی تعیین تکلیف شدند

جواد اسلامی محمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پروژه مسکن مهر که از سال 1386 در خراسان رضوی آغاز شد شامل 119 هزار و 395 واحد در شهرهای جدید گلبهار و بینالود، شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت و زیر 25 هزار نفر جمعیت بود.

وی ادامه داد: از این تعداد 11 هزار و 880 واحد مسکن مهر بدون متقاضی است که طی انعقاد دو تفاهمنامه تا پایان امسال همه در سطح خراسان رضوی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واگذار می شوند.

معاون اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: زمین واحدهای مسکن مهر به قیمت سازمان ملی زمین و مسکن و ساختمان نیمه تمام به قیمت روز برای کمیته امداد و بهزیستی محاسبه خواهد شد تا پس از تکمیل واحدها با قیمت مناسب و در چارچوب ضوابط پروژه مسکن مهر به مددجویانشان واگذار کنند.

وی در ادامه همچنین اظهارداشت: 12 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام دارای متقاضی در خراسان رضوی با پیشرفت اجرایی بالای 80 درصد در دست ساخت است که عملیات اجرایی آنها حداکثر تا نیمه اول سال آتی به اتمام می رسد.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...