واكنش‌دعایی به‌احضارش به دادگاه‌روحانيت

20:24, 2015 دسامبر 08

53 0

واكنش‌دعایی به‌احضارش به دادگاه‌روحانيت

حجت الاسلام سیدمحمود دعایی با اشاره به خبرهای منتشر شده مبنی بر حضور وی در دادگاه ویژه روحانیت تصریح کرد: من امروز در دادگاه ویژه حضور پیدا نکردم و هیچ دعوتی از بنده نشد و کتبا هم احضار نشدم. وی افزود:‌ من نیز شنیده‌ام که دادگاه ویژه رسانه، به دادگاه روحانیت نامه‌ای داده است اما بنده هیچ چیزی دریافت نکردم. البته من با دوستان دادگاه ویژه روحانیت مانوس هستم و آشنایی دارم. دعایی که با ایسنا گفتگو می‌کرد، با تاکید بر اینکه "مشی روزنامه اطلاعات در مورد انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات همان مشی قبلی است"، گفت: ما اخبار معمول ایشان را در روزنامه اطلاعات منتشر می‌کنیم و کماکان مثل گذشته عمل خواهیم کرد. گفتنی است که برخی از رسانه های منتسب به جریان اصول‌گرا با انتشار اخباری مبنی بر حضور حجت الاسلام دعایی در دادگاه ویژه روحانیت خبر تعهد ایشان را پیرامون عدم تکرار انتشار عکس رئیس جمهور دولت اصلاحات نیز داده بودند.

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...