ولادت در اصفهان رو به کاهش است

05:19, 2018 ژوئیه 07

6 0

به گزارش ایرنا، بر اساس جدیدترین گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منتشر شده، آمار ولادت روند کاهشی داشته است.

سال گذشته 80 هزار و 558 ولادت در استان رخ داده که 3.8 درصد نسبت به سال 95 کاهش یافته است.

آمار ولادت در استان اصفهان در سال 95 نیز حدود 83 هزار مورد بوده که نسبت به سال 94 حدود 1.6 درصد کاهش یافته است.

بررسی این آمار در فصول چهارگانه 2 سال گذشته نیز موید نزولی بودن روند ولادت در استان اصفهان است.

میزان ولادت در فصل بهار سال 95 حدود 1.8 درصد افزایش، در تابستان 4.1 درصد کاهش، در پاییز یک درصد کاهش و در زمستان 2.9 درصد نسبت به فصول مشابه سال 94 کاهش یافته است.

همچنین میزان ولادت در فصول چهارگانه سال 96 به ترتیب 1.6، 4.6، 2.2 و 7.2 درصد نسبت به فصول مشابه سال 95 کاهش نشان می دهد.

بررسی این آمار نشان می دهد که بیشترین کاهش ولادت در زمستان سال 96 نسبت به زمستان سال 95 به میزان 7.2 درصد رخ داده است.

با وجود کاهشی بودن روند ولادت در استان اصفهان در 2 سال گذشته، آمار وفات در این استان روند ثابت کاهشی یا افزایشی نداشته و متغیر بوده است.

در سال گذشته 23 هزار و 431 مورد وفات در استان داشتیم که نسبت به سال ما قبلِ آن 1.1 درصد افزایش داشته است.

از طرفی در سال 95 حدود 23 هزار و 182 وفات در استان اصفهان ثبت شده که نسبت به سال 94 حدود 0.3 درصد کاهش نشان می دهد.

میزان وفات در فصل بهار سال 95 حدود 3.8 درصد افزایش، در تابستان 7.5 درصد افزایش، در پاییز 6.8 درصد افزایش و در زمستان پنج درصد نسبت به فصول مشابه سال ما قبلِ آن کاهش داشته است.

از طرفی آمار وفات در سال گذشته روند دیگری را نشان می دهد بطوریکه در بهار 1.4 درصد کاهش، در تابستان 7.1 درصد کاهش، در پاییز 1.1 درصد کاهش و در زمستان 7.4 درصد افزایش نسبت به فصول مشابه سال 95 داشته است.

همچنین: اقتصاد قطر نسبت به پیش از تحریم ها قوی تر شده است

در گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان به آمار طلاق و ازدواج در 2 سال گذشته نیز اشاره شده اما برخی از آمار آن ناقص است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان دلیل آن را اعلام نشدن آمار این وقایع به طور کامل در سال 95 عنوان کرده است.

بر این اساس در سال گذشته 32 هزار و 97 واقعه ازدواج و 10 هزار و 592 واقعه طلاق در استان ثبت شده که اشاره ای به میزان کاهش یا افزایش آنها بدلیل کامل نبودن آمار سال 95 نشده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در این باره به ایرنا گفت: ثبت آمار ازدواج و طلاق از چند سال گذشته به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق واگذار شده است.

محمد رضا لعلی افزود: این دفاتر آمار مربوط به ازدواج و طلاق را به صورت روزانه ثبت نمی کنند و همین موضوع باعث کامل و به روز نبودن آمار گزارش شده به این سازمان شده است.

نتایج سرشماری سال 95 نیز نشان می داد که متوسط نرخ رشد جمعیت سالانه در این استان به کمترین میزان خود در 20 سال اخیر رسیده است.

بر این اساس، متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در دوره 90 تا 95 در استان اصفهان به 0.97 درصد رسیده که به کمترین میزان خود در 20 سال اخیر رسیده و فاصله زیادی با متوسط نرخ 1.24 درصدی کشور دارد.

نرخ رشد جمعیت مقدار افزایش جمعیت یک منطقه را در یک سال نسبت به هزار یا صد نفر از جمعیت نشان می‌دهد.

بعد خانوار نیز در استان اصفهان به 3.2 نفر در هر خانوار رسیده که در مقایسه با رقم 3.7 در سال 85 و رقم 3.4 در سال 90 سیر نزولی را طی کرده است.

از حدود یک میلیون و 607 هزار خانوار (ساکن و غیر ساکن) در استان اصفهان بیشترین خانوارها به ترتیب سه نفره (30 درصد)، چهار نفره (28.3 درصد) و دو نفره (22 درصد) هستند.

از 707 هزار و 749 خانوار ساکن و غیر ساکن در شهرستان اصفهان نیز بیشترین خانوارها سه نفره (30.8 درصد) و پس از آن چهار نفره (28.5 درصد) هستند.

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن 95، جمعیت استان اصفهان پنج میلیون و 120 هزار است که 51 درصد آنها مرد و 49 درصد زن هستند.

همچنین: تصادفات فوتی درمیان 100 درصد کاهش یافت

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...