پرستار، «شمع» است ‏برای شب تار بیمار

06:34, 2019 ژانویه 13

53 0

پرستار، «شمع» است ‏برای شب تار بیمار

در ادامه این مطلب آمده است: وقتی در دل شب، تنش از تب آتش گرفته و ‏داشت می سوخت و بی تاب از تب هذیان می ‏گفت، آنکه بالای سر کودک نشسته و مدام ‏دستمال بر پیشانی کودک تب زده می گذاشت ‏و دل بخواب نمی داد، با هر لرزه ای می لرزید، ‏مادر بود، دلسوزترین پرستار.

بیمار برای پرستار، یا فرزندش هست، یا ‏پدرش، یا مادرش، یا برادرش و یا همسرش و ‏همه بیماران را پرستار، در قاب یکی ازین ‏تصویرها می بیند و با دلسوزی و بدون چشم ‏داشت مادی برای بهبودی آنان تلاش می‌کند.

همه زحمات و تلاش بزرگترین متخصصان ‏و جراحان به پرستاری بعد از عمل جراحی ‏مربوط است به مراقبت و مواظبت، و ‏کوچکترین غفلت و کوتاهی و اشتباه، منجر به ‏آسیب و مرگ بیمار خواهد شد، و اگر ‏پرستاری و مراقبت بعد از عمل نباشد، حتی ‏عمل بزرگترین جراحان نیز هیچ نتیجه و اثر ‏مفیدی نخواهد داشت.

کودکان، سالمندان، بیماران، مجروحان، ‏معلولان، برای زنده ماندن و زندگی کردن، نیاز ‏به پرستار دارند، و پرستاران هم برای زندگی، ‏امید و انگیزه می خواهند، و حداقل، دستمزدی ‏عادلانه و آرامشی در ساعات پس از پرستاری.

پرستاری که بخواهد روزانه در دو شیفت و ‏گاه بیشتر بخاطر داشتن حداقل ها کار بکند، ‏نمی تواند پرستار خوبی باشد و درست به ‏وظایفش عمل کند، و اگر هم که دو شیفت کار ‏نکند، نمی تواند از پس هزینه های زندگی ‏برآید، و حال حل این مسئله ساده، در ایران ‏امروز، چگونه ممکن است؟!

روزنامه پیمان یزد به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدمسعود ارکان در گستره استان یزد منتشر و توزیع می شود.

175 رسانه در استان یزد مجوز دارند که از این تعداد 126 مجوز متعلق به نشریات چاپی، 31 مورد متعلق به رسانه های برخط (خبرگزاری و پایگاه خبری) و ١8 مجوز هم مربوط به رسانه های الکترونیک غیر برخط است.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...