پشت‌پرده خودکشی دختر جوان در تهران

07:22, 2016 ژانویه 02

91 0

پشت‌پرده خودکشی دختر جوان در تهران

ماجرای قتل خونین این زن خیلی زود به بازپرس جنایی تهران مخابره و او با مأموران اداره 10 پلیس آگاهی در محل حاضر شد.تیم جنایی در تحقیقات میدانی خود پی برد که این زن با دخترش زندگی می‌کرده و همزمان با قتل، دختر جوان وی ناپدید شده است و فرزندان دیگر سکینه در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

مأموران در جریان بررسی‌ها پی بردند که دختر قربانی با پسر جوانی ارتباط دارد و همین سرنخ کافی بود تا این دختر و پسر تحت تعقیب قرار گیرند.در حالی که تلاش برای ردیابی فراری‌ها ادامه داشت، روز هفتم دی‌ماه دختر جوانی با پایین انداختن خود از پل رسالت به کام مرگ فرو رفت.وقتی کارآگاهان در صحنه خودکشی این دختر حضور یافتند، دیدند که وی همان دختری است که به خاطر قتل مادرش تحت تعقیب بوده است.در حال حاضر، تلاش برای دستگیری پسر جوانی که با این دختر ارتباط داشته و می‌توانسته در قتل با وی همدستی کرده باشد، ادامه دارد.

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...