چرخ نخ ریسی مازندران همچنان قفل است

06:17, 2018 آوریل 16

9 0

چرخ نخ ریسی مازندران همچنان قفل است

به گزارشایرنا، درآتش سوزی آبان ماه سال گذشته در کارخانه نخ ریسی اکریلتاب در شرق مازندران حدود 450 میلیارد ریال از مواد اولیه و نخ آماده ارسال به بازار در انبار سوخت و صرفا 30 درصد از این مواد اولیه تحت پوشش بیمه قرار داشت.طبق گزارش مدیرعامل این واحد صنعتی غرامت 30 درصدی این واحد براثر آتش سوزی حدود 150 میلیارد ریال برآورد شد که تاکنون 60 میلیارد ریال آن به صورت علی الحساب پرداخت شد.این واحد صنعتی حدود 120 کارگر دارد.درحالی طبق گزارش میدانی خبرنگارایرنا ،این واحد صنعتی به دلیل آنچه که کمبود نقدینگی و تاخیر درارسال مواد اولیه خریداری از خارج کشور تعطیل است که طرح توسعه این واحد در دست اجراست و ماشین آلات وارداتی در حال نصب است.با تکمیل طرح توسعه قرار است حدود 100 کارگر جدید نیز به کارگران این واحد صنعتی نخ ریسی اضافه شود.

مدیرعامل کارخانه اکریلتاب شرق مازندران دلیل تعطیل بودن این واحد را با وجود دریافت یک سوم از غرامت ناشی از آتش سوزی را کمبود نقدینگی و نرسیدن مواد اولیه خریداری از خارج اعلام کرد.

محمد جعفرزاده روز یکشنبه به خبرنگارایرنا گفت که ما برای تولید حداقل به 6 نوع نخ نیاز داریم که تاکنون نیمی از مواد اولیه خریداری از خارج نرسید و همچنین برای خرید جدید نیز با مشکل نقدینگی مواجه هستیم.وی افزود : باید برای تامین منابع به دنبال دریافت تسهیلات بانکی برویم که دریافت آن نیز به درازا می کشد و تا زمان رفع نشدن مشکل نقدینگی بنا بر بازگشایی واحد را نداریم.

مدیرعامل کارخانه اکریلتاب در مورد چرایی اجرای طرح توسعه گفت که ماشین آلات برای طرح توسعه پیش از آتش سوزی خریداری شد و همزمان نیز تکنسین شرکت فروشنده تجهیزات برای نصب به ایران آمدند.جعفرزاده افزود : تصمیم ما اجرای کامل طرح توسعه و استخدام 100 کارگر جدید است و اجرایی شدن این برنامه در گرو تامین منابع مالی است.

معاون صنعتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت که این واحد صنعتی پس از آتش سوزی برای تامین نقدینگی با مشکل مواجه است و بازگشایی این واحد نیز منوط به دریافت غرامت شد.

همچنین: 216 واحد شهرک های صنعتی لرستان به شبکه فاضلاب متصل شدند

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...