چه کسانی برای خبرگان ثبت‌نام کرده‌اند

06:45, 2015 دسامبر 21

36 0

قزوین، سیستان و بلوچستان، البرز، گلستان، اردبیل، کردستان مرکزی ،همدان، کرمانشاه، لرستان هر کدام دو نماینده در مجلس خبرگان دارند.

بوشهر، قم، ایلام، کهگلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، زنجان، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری هر کدام یک نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارند.

همچنین محمدحسین رضوانی، محمدتقی سهرابی‌فر، عباس خاک‌آجی بوزایه، یوسف‌علی تیموری یانسری، محمد دانش‌زاده مومن، علی مومن‌پور، احمد بهشتی، محمدجواد انواری، اسماعیل نوری، سیدمحمد سجادی عطاآبادی، سیدمحمدعلی یثربی، علی کاظمی، جعفر هدیی، محمد لطیفی پاکده در فرمانداری قم ثبت نام کرده‌اند که احتمالا حوزه انتخابیه‌ای به جز قم داشته باشند.

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...