کره شمالی؛ کارت چین در برابر امریکا

10:26, 2017 اكتبر 08

5 0

در سطح تحلیل خرد ویژگی شخصیتی رهبران و تصمیم سازان بسیار برجسته است اما بحران اخیر منعکس کننده تعارضات داخلی و بحران مشروعیت رهبر جدید کره شمالی است. رهایی از انزوای منطقه‌ای و جهانی و شناسایی شدن به عنوان یک قدرت جهانی انگیزه دیگر کره شمالی به شمار می‌رود.

البته باید دقت داشت که آغازگر بحران کره شمالی و ماجراجویی این کشور است در قالب مقایسه می‌توان گفت که رفتار ‌ترامپ در قبال کره‌ی شمالی بیشتر برآمده از ساختارهای سخت شده‌ی یک نظام سیاسی است ولی رفتار رهبر کره‌ی شمالی بیشتر بر اساس و برخاسته از ویژگی‌های شخصیتی فردی است تا ساختار سیاسی کره‌ی شمالی. دولت اوباما تمایل بیشتری به مدیریت بحران و مذاکره داشت اما تیم جدید کاخ سفید فاقد این تمایل است. بحران کره شمالی لزوما ارتباطی با رقابت چین و آمریکا ندارد. فراموش نکنیم که ژاپن و کره جنوبی متحدین آمریکا نیز در این بحران درگیر هستند. هر چند که این بحران به رقابت آمریکا و چین دامن زد.

همچنین: افتتاح سفارتخانه مشترک دو کره

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...