کلیسای گرجستان به تولید ماری جوانا در این کشور اعتراض کرد

08:52, 2018 سپتامبر 16

6 0

کلیسای گرجستان به تولید ماری جوانا در این کشور اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک » نمایندگان کلیسای ارتودوکس گرجستان ، روز یکشنبه با برپایی تظاهرات در برابر شهرداری تفلیس به رای اخیر دادگاه قانون اساسی مبنی بر لغو مجازات مصرف ماری جوانا و نیز تلاش نهادهای رسمی برای مشروعیت بخشیدن به کشت و تولید این گیاه مخدر برای اهداف صادراتی اعتراض کردند.

تظاهرکنندگان ، حرکت های اخیر دولت گرجستان را تهدیدی برای آینده این کشور دانستند و اعلام کردند ، در این ارتباط با ایلیای دوم اسقف اعظم گرجستان دیدار خواهند کرد .

جامعه مسلمانان گرجستان نیز در این ارتباط با کلیسای این کشور ابراز همبستگی کرد و « رامین ایدیگوف» رئیس اداره مسلمانان گرجستان لغو محدودیت مصرف ماری جوانان و کشت و تولید آن را غیر قابل قبول خواند .

وی افزود: رای دادگاه قانون اساسی درباره رفع محدودیت مصرف ماری جوانا تهدیدی برای نسل آینده بوده و تلاش برای قانونی کردن کشت و تولید این گیاه به جایگاه گرجستان در دنیا ضربه می زند و ما اجازه چنین شرایطی را نمی دهیم .

وزارت کشور گرجستان ، به تازگی اعلام کرد که پیشنویس قانون کشت و تولید ماری جوانا با هداف صادرات و برای اهداف پزشکی و آرایشی را در آینده نزدیک به پارلمان این کشور ارایه خواهد کرد .

همچنین دادگاه قانون اساسی گرجستان مدتی پیش مصوبه ای در مورد لغو مجازات کیفری و اداری برای مصرف ماری جوانا در این کشور صادر کرد .

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...