کمیسیون تلفیق مجلس: خصوصی سازی انجام می شوند

09:00, 2019 ژانویه 14

13 0

کمیسیون تلفیق مجلس: خصوصی سازی انجام می شوند

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 از مصوبه کمیسیون متبوعش درباره خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داد. حجت الاسلام نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون تلفی...

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 از مصوبه کمیسیون متبوعش درباره خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 کل کشور د ر گفت وگویی در تشریح یکی از مصوبات نشست امروز کمیسیون متبوعش درباره خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: در ارتباط با موضوع دو تیم استقلال و پرسپولیس با توجه به درآمدهایی که دو تیم می توانند داشته باشند به دلیل وابستگی به دولتی که داشتند ونتوانستتند آن تجربه ای که در دنیا داشته باشند ولی نداشتند بنابراین در این خصوص در کمیسیون تلفیق درباره خصوصی سازی این دو تیم بحث شد.

وی گفت: همچنین درباره اینکه این دو تیم توسط بخش خصوصی اداره شود در لایحه بود جه 98 این موضوع مطرح شد که ما بتوانیم این دو تیم را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 گفت: در این واگذاری درآمد حاصله را در ارتباط با توسعه بخش های مختلفی که در کشور وجود دارد و سایر امور بتوانیم بکارگیر کنیم.

منبع: arteshesorkh.com

به صفحه رده

Loading...