کوتاه از دانشگاه خواجه نصیر

09:41, 2019 ژانویه 14

50 0

کوتاه از دانشگاه خواجه نصیر

به گزارش روز دو شنبه گروه دانشگاه ایرنا از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نشست های استفاده از تجربیات آموزشی با حضور و سخنرانی اساتید پیشکسوت دانشگاه خواجه نصیر در دانشکده های مختلف برگزار می شود.

عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر طوسی گفت: هدف از برگزاری این نشست ها انتقال تجربه در زمینه آموزش دروس رشته های فنی و مهندسی توسط استادان با سابقه و پیشکسوت با سابقه خوب در ارائه دروس به دیگر اساتید است.

محمود احمدیان اظهار کرد: طبق آئین نامه شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه این نشست ها در حال برگزاری است و هم اکنون در چهار دانشگاه تهران، امیرکبیر، شیراز و شریف نیز برگزار می شود.

وی ادامه داد: بنا داریم این نشست ها به صورت دوره ای در دانشکده های مختلف برگزار شود.

گردهمایی دانشجویان ممتاز بورسیه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با حضور کاظم قلم چی و اعضای خیرین دانشگاه امروز 10 دی ماه در دانشکده مهندسی عمران برگزار شد.

لازم به ذکر است، بنیاد قلم چی 100 نفر از دانشجویان ممتاز دانشگاه را بورسیه کرده و ماهانه مبلغ دو میلیون ریال به حساب این دانشجویان واریز می کند.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...