گزارش عملکرد ۵ ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت

08:49, 2017 اكتبر 08

5 0

بازار نیوز - رشد ۱۳.۷ درصدی صدور جواز تاسیس و ۹.۷ درصدی مجوزهای صنفی صادرشده از نکات قابل توجه گزارش عملکرد ۵ ماهه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

بر اساس گزارش عملکرد ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج ماهه اول امسال 2 هزار و 238 فقره پروانه بهره برداری با میزان سرمایه گذاری حدود 114 هزار و 584 میلیارد ریال و اشتغال 36 هزار و 409 نفر صادر شد که از لحاظ تعداد، میزان سرمایه گذاری و اشتغال به ترتیب 8.7، 1.9 و 20.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال 95 رشد داشت.

گفتنی است که در پنج ماهه اول سال گذشته دو هزار و 59 پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 112 هزار و 467 میلیارد ریال و اشتغالزایی حدود 30 هزار و 296 نفر صادر شده بود.

همچنین جوازهای تأسیس صادر شده در پنج ماهه اول امسال هفت هزار و 336 فقره با پیش بینی سرمایه گذاری 670 هزار و 178 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 168 هزار و 650 نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال 95 از لحاظ تعدادی، میزان سرمایه گذاری و اشتغال پیش بینی شده به ترتیب 13.7 درصد، 0.6 درصد و 17.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

شایان ذکر است که در پنج ماهه اول سال گذشته شش هزار و 451 جواز تأسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری 666 هزار و 151 میلیارد ریال و همچنین پیش بینی اشتغال 143 هزار و 381 نفر صادر شده بود.

از سوی دیگر در گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شد که تعداد مجوزهای صنفی صادرشده در پنج ماهه اول 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.7 درصد رشد داشت.

بر این اساس در پنج ماهه اول امسال 113 هزار و 789 فقره مجوز صنفی صادر شد، در حالی که مجوزهای صنفی صادر شده در بازه زمانی مشابه در سال گذشته 103 هزار و 725 فقره بود.

در بخش معدن نیز صدور پروانه های اکتشاف در پنج ماهه اول 96 با رشد 30.3 درصدی روبه رو بود.

گفتنی است که در پنج ماهه اول امسال 374 فقره پروانه اکتشاف صادر شد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 287 فقره بود.

همچنین میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در پنج ماهه اول 96 حدود سه هزار و 457 میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.6 برابر شد. میزان حقوق دولتی وصول شده در پنج ماهه اول 95 حدود 973 میلیارد ریال بوده است.

گفتنی است که ماشین آلات مشمول معافیت گمرکی از لحاظ تعداد و ارزش در پنج ماهه اول 96 نیز به ترتیب با 12.8 درصد و 59.4 درصد رشد مواجه بود.

بر اساس این گزارش در پنج ماهه اول امسال دو هزار و 105 کالا از این دست به ارزش حدود دو هزار و 701 میلیون دلار مشمول معافیت های گمرکی شد و ماشین آلات مشمول این معافیت‌ها در سال گذشته یک هزار و 866 فقره به ارزش حدود یک هزار و 694 میلیون دلار بوده است.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...