یادداشت یک بازیگر درباره بابک زنجانی/عکس

07:28, 2015 نوامبر 23

47 0

یادداشت یک بازیگر درباره بابک زنجانی/عکس

حسام نواب صفوی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: این پایان‌نامه پدر من در سال 1327 - 1328 است که بعد تحصیلات خود را تا دکترای حقوق ادامه داد.چندی پیش به عنوان وکیل تسخیری جوانی که توان مالی برای گرفتن وکیل نداشت، انتخاب شدم امروز به دادگاه انقلاب رفته بودم که پرونده را بخوانم. از خداوند می‌خواهم مرا یاری کند تا جوانی که از سر جهل به قانون در زندان است را از مرگ نجات دهم بدون آنکه حتی ریالی دریافت کنم ... در شعبه دیگری آقای بابک زنجانی داشت لیست اموال و بانک‌های خود را به رخ مردم می‌کشید. نفت ملی نشد که تو بتوانی پول آن را مایه فخر خود کنی!! چند نفر را می‌توانستی از مرگ نجات بدهی؟؟ چند خانواده را می‌توانستی از فقر نجات بدهی؟؟؟ عرق شرم چند پدر را می‌توانستی بخاطر تنگدستی جلوی کودکانش پاک کنی؟؟ ایمان دارم که بزودی عدالت را به چشم خواهی دید.آری همان که می‌دانم جوانی از پنجره سلولش به آسمان نگاه می‌کند و بعد از خدا تنها امیدش منم، برای من بالاترین ثروت است. وقتی بیرون دادگاه خبرنگاران از من پرسیدند وکیل آقای زنجانی هستید؟؟؟ با خنده‌ای گفتم: نواب صفوی هیچگاه وکیل متهم نفتی نخواهد شد.

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...