150 واحد صنعتی صادرات گرا در تهران شناسایی شد

13:51, 2019 ژانویه 14

50 0

150 واحد صنعتی صادرات گرا در تهران شناسایی شد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، نسیرن مصدق صدقی اظهار داشت: واحدهای صنعتی صادرات محور استان تهران از ابتدای سال تاکنون توانسته‌اند محصولات خود را به ارزش 120میلیون یورو صادر کنند.

وی ادامه داد: کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، ترکیه و کشورهای CIS از مهمترین بازارهای صادراتی صنایع کوچک و متوسط استان تهران بشمار می رود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهر‌ک‌های صنعتی استان تهران گفت: حجم صادراتی هدفگذاری شده برای صنایع کوچک و متوسط مستقر در مجموعه شهرک های صنعتی استان تهران 160 میلیون یورو است که بنابر عملکرد شرکت ها این عدد تا پایان سال تحقق می یابد.

مصدق صدقی یادآوری کرد: مطالعه شناسایی و ارزیابی آمادگی صادراتی برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان تهران انجام شده است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهر‌ک‌های صنعتی استان تهران افزود: این مطالعه براساس مدل ERA و با بررسی شاخص های استاندارد انجام و برای طبقه بندی های مختلف حاصل از نظر وضعیت با کمک صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات اقداماتی انجام شود.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...