32 کارگاه فرم لباس مدارس آبادان را می دوزند

06:04, 2018 اوت 12

8 0

32 کارگاه فرم لباس مدارس آبادان را می دوزند

حبیب الله رمضانی یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت : 37 کارگاه متقاضی دوخت و تهیه فرم لباس مدارس در آبادان فعال هستند که پس از بررسی معیارهای مورد نظر و انصراف سه متقاضی در نهایت 32کارگاه که دارای شرایط و امکانات لازم برای تهیه لباس مدارس هستند انتخاب شدند.

وی افزود : امسال مدارس مکلف شدند از کارگاه های تعیین شده لباس فرم دانش آموزان خود را تهیه کنند و از تولیدی های فاقد مجوز و یا از خارج از شهرستان اجازه خرید لباس ندارند.

رمضانی گفت : همه کارگاههای تعیین شده بومی منطقه هستند و 80درصد از آنها توسط افرادی اداره می شوند که سرپرست خانوارهستند.

وی افزود: 6 درصد دانش آموزان شهری و 10 تا 20 درصد از دانش آموزان روستاها را دانش آموزان بی بضاعت تشکیل می دهند که لباس آنها به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.

در شهرستان آبادان سه هزار و 500 نیروی فرهنگی در 400 مدرسه به 56 هزار و 200 دانش آموز پایه های مختلف آموزش می دهند.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...