4دانشمند ایرانی در وین/تصاویر

12:57, 2015 نوامبر 03

17 0

4دانشمند ایرانی در وین/تصاویر

تندیس یا مجسمه پیکره‌ای است که اغلب به هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء، حیوان یا واقعه ساخته می‌شود. به کسی که تندیس می‌سازد پیکرتراش می‌گویند که با حجم‌سازی تفاوت دارد. مجسمه‌سازی، تندیسگری یا پیکرتراشی هنر همگذاری یا ریخت (شکل) دادن به اشیاء است. این با هم قرار دادن یا ریخت-دهی ممکن است در هر اندازه یا با هر سازمایه‌ای (مصالحی) انجام گیرد. به فرآورده‌های این هنر تندیس یا مجسمه گفته می‌شود. هر پیکر یا سازه سه بعدی که به منظور دارا بودن یک بیان هنری آفریده شده را می‌توان تندیس نامید. در ادامه تصاویری از مجسمه زکریا رازی، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا که در فضای مجازی دست به دست می شود را برای شما قرار داده ایم.

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...