4 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در دشتستان اجرا می شود

03:33, 2018 ژوئیه 07

9 0

4 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در دشتستان اجرا می شود

به گزارش ایرنا، ارسلان زارع روز شنبه در نشست کارگروه آب و کشاورزی دشتستان افزود: برای اجرای طرح تحول کشاورزی در دشتستان هشت هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که هم اکنون چهار هزار میلیارد ریال از این اعتبار درقالب احداث سد دالکی با رویکرد آبیاری نخلیات دشتستان در دست اجراست.

وی بیان کرد: یکی از برنامه های مهم در دشتستان اجرای طرح های آبیاری تحت فشار است که سابقه همکاری و مشارکت کشاورزان این شهرستان در اجرای طرح های آبیاری تحت فشار درخشان است.

فرماندار دشتستان گفت: هم اکنون بیش از 70 درصد طرح های آبیاری تحت فشار استان بوشهر در شهرستان دشتستان اجرایی شده است.

زارع یادآورشد: یکی از هدف گذاری های استان بوشهر اجرای 10 هزار هکتار آبیاری قطره ای است که سهم شهرستان دشتستان دراین طرح بیش از چهار هزار هکتار است.

وی گفت: دولت دوازدهم اهتمام جدی در اجرای طرح تحول کشاورزی دشتستان در حوزه نخلستان دارد.

فرماندار دشتستان گفت: اجرای طرح تحول کشاورزی باعث کاهش مصرف آب، افزایش درآمد، ارتقای سطح معیشت کشاورزان در منطقه رشد کمی و کیفی محصول خواهد شد.

شهرستان دشتستان قطب تولید خرما در استان بوشهر و کشور است و سالانه بیش از 120 هزار تن خرما از چهار میلیون اصله نخل در این شهستان برداشت می شود.

روش آبیاری عمده نخیلات دشتستان هم اکنون غرقابی است که با توجه به خشکسالی و کم آبی در منطقه طرح تحول کشاورزی و تغییر شیوه های آبایری نخیلات در این منطقه به اجرا درآمده است.

همچنین: برداشت زعفران در خواف افزایش یافت

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...