78درصد از حجم مخازن سدهای لرستان خالی است

03:18, 2018 اكتبر 14

7 0

78درصد از حجم مخازن سدهای لرستان خالی است

به گزارش ایرنا رضا میرزایی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر میزان بارش ها در سال آبی جاری 98-97 در حد نرمال باشد، کمبود آب مخازن سدهای استان جبران نخواهد شد.

وی گفت: در سال آبی جاری، آب مازاد جهت کشت برنج و سایر گونه‌های آبدوست وجود ندارد و کشاورزان باید الگوی کشت را در دستور کار خود قرار داده و آن را رعایت کنند.

میرزایی ادامه داد: بر اساس آمار شبکه باران سنجی شرکت آب منطقه ای لرستان میزان بارش ها در سال آبی 97-96 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن حدود 10 درصد و نسبت به میانگین آمار بلندمدت 50 ساله حدود چهار درصد کاهش داشته است.

وی همچنین افزود: سطح پوشش برف در سال آبی گذشته در استان لرستان نسبت به سال ماقبل آن حدود 17 درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: کاهش بارندگی ها و سطح پوشش برف، تاثیرات زیادی بر کاهش آبدهی چشمه‌ها، سراب ها، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی استان داشته است.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...