97 پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در اردبیل تشکیل شد

07:16, 2018 سپتامبر 16

4 0

97 پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در اردبیل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار ایرنا حمید لطف اللهیان روز یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: 6 مورد از این تعداد ساخت و ساز در خارج از محدوده شهری بود.

وی بیان کرد: این تعداد پرونده برای 69 نفر که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر کرده بودند ، تشکیل شده است.

شهرداری اردبیل گفت: 35 مورد از احکام صادر شده اجرا و یک هزار و یازده متر مربع از اراضی ملی اعاده شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه از ساخت و ساز غیرمجاز از پیشگیری از 114 مورد ساخت و ساز در خارج از محدوده شهر به مساحت 818 متر مربع خبر داد.

وی افزود: همچنین از یک هزار و 167 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده داخل شهر به مساحت هشت هزار و 908 متر مربع پیشگیری شده است.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...